• Wytwarzanie oprogramowania w technologiach .NET i Java

  • wdrażanie systemów obsługi firm

  • realizacja aplikacji bazodanowych na zamówienie

  • tworzenie aplikacji dla systemu Android

  • tworzenie aplikacji webowych

  • Contact Data

  • Partnerzy